Warsztat terapii zajęciowej w Siemiatyczach - O nas

Ustawienia

1
1
1
1
previous arrow
next arrow

Kilka slow o nas

Warsztat Terapii Zajęciowej w Siemiatyczach (woj. podlaskie) jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, dla osób, które ukończyły 18 lat, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Warsztat istnieje od 20 grudnia 2005 roku i jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, a jego siedzibą jest dom zakonny sióstr przy ul. B. Głowackiego 2 w Siemiatyczach.

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w pięciu grupach terapii zajęciowej zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.

Możliwość aktywności w różnorodnych formach stwarzana jest w pracowniach terapeutycznych:

  • komputerowej,
  • gospodarstwa domowego,
  • muzycznej,
  • krawiecko- plastycznej,
  • rękodzieła sztuki religijnej,

zgodnie z planem działalności Warsztatu i programami poszczególnych pracowni.

Ważniejsze wydarzenia w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej to imprezy kulturalne typu przedstawienia teatrzyków objazdowych, festyny, zabawy i dyskoteki, wycieczki, warsztaty rękodzielnicze, spotkania wyjazdowe i turnusy rehabilitacyjne, oglądanie wystaw malarstwa i fotografii, imprezy okolicznościowe i spotkania integracyjne publiczne występy artystyczne uczestników Warsztatu, udział w konkursach i prezentacjach o charakterze religijnym miejskim, regionalnym i ogólnopolskim, konkursach ozdób świątecznych, organizowanie przeglądu kolęd, udział w festiwalach piosenki, spartakiadzie, wymiana doświadczeń i integracja z innymi podobnymi placówkami.

W zajęciach uczestniczą również dodatkowe osoby niepełnosprawne, które oczekując na wolne miejsce u nas nie chcą bezczynnie siedzieć w domu. Razem podopiecznych jest 33 osoby. Najmłodsza osoba ma 18 lat a najstarsza 46 lat. Większość z nich dowożona jest do warsztatu naszym służbowym mikrobusem. Każdy jest potrzebny i ma tutaj swoje miejsce - razem próbujemy stawiać czoło niepełnosprawności… Praca daje im radość a cokolwiek się dzieje nigdy nie zapominają o modlitwie.

 

Uczestnicy naszego warsztatu...

1
1
previous arrow
next arrow