Warsztat terapii zajęciowej w Siemiatyczach - Deklaracja Dostępności dla strony internetowej wtzsiemiatycze.eu

Ustawienia

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://wtzsiemiatycze.eu/

Warsztaty Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dziecątka Jezus w Siemiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do wtzsiemiatycze.eu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-04-03.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie obrazy posiadają opisy alternatywne.

 1. Niektóre zdjęcia mają charakter ozdobny i nie niosą ważnego przekazu merytorycznego.
 2. Część zdjęć tworzących galerie, których kadry są bardzo podobne jest opisywana grupowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest s. Małgorzata Misiak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 790 771 121. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 1. Województwo: Podlaskie
 2. Powiat: Siemiatycki
 3. Gmina: Siemiatycze
 4. Miejscowość: Siemiatycze
 5. Ulica: Bartosza Głowackiego 2
 6. Kod pocztowy i poczta: 17-300 Siemiatycze

Parking

 1. Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 2. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 25 metrów.
 3. Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 1. Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 2. Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 500 centymetrów.
 3. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 4. Otwierają się na zewnątrz.
 5. Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 6. Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 7. Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 8. Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.

Ciągi poziome

 1. Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 2. Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

  1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
  2. Możesz skorzystać z windy.

Schody

 1. Ciąg schodów składa się z 9 stopni.
 2. Stopień ma wysokość 19 centymetrów.
 3. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 1. Drzwi windy otwierają się automatycznie
 2. Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
 3. Winda znajduje się w budynku
 4. Od wejścia głównego na końcu korytarza po prawej stronie.
 5. Kabina windy ma głębokość 117 centymetrów i szerokość 120 centymetrów.
 6. Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 7. Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 8. Oznaczenia są kontrastowe.
 9. Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 100 centymetrów.
 10. W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 790 771 121

Pomieszczenia

 1. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.