Warsztat terapii zajęciowej w Siemiatyczach - Jeżeli chcesz Nam pomóc

Ustawienia

Jeżeli chcesz Nam pomóc

Co roku organizujemy dla osób niepełnosprawnych z naszego warsztatu dłuższy wyjazd ( wycieczkę, pielgrzymkę, turnus reh. lub inne). Środki zebrane ze sprzedarzy naszych produktów wykonanyczh ręcznie w pracowniach terapeutycznych, przeznaczane sa własnie na ten cel.Sytuacja finansowa rodzin naszych podopiecznych sprawia, że nie są oni w stanie pokryć całego kosztu wyjazdu - wsparcie finansowe jest im bardzo potrzebne.

Każda suma będzie dla nich wielką pomocą.

Możesz pomóc w spełnieniu się naszych marzeń
poprzez dokonanie wpłaty na konto: 

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
ul. Bartosza Głowackiego 2
17-300 Siemiatycze

Nr konta: 91 8092 0001 0005 4348 2000 0040
dopiskiem: WTZ