Warsztat terapii zajęciowej w Siemiatyczach - Plan dnia

Ustawienia

Nasz dzień

Warsztat jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 16.00

Uczestnicy są dowożeni warsztatowym busem lub docierają we własnym zakresie.

Oprócz codziennej pracy w pracowniach tematycznych, do których są przypisani dwa razy w tygodniu uczestniczą w rehabilitacji oraz w zajęciach z psychologiem. Dodatkowymi zajęciami są również: zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne, spotkania o charakterze religijnym. W ramach zajęć każdy z uczestników otrzymuję posiłek przygotowany przez pracownię gospodarstwa domowego.